Valium Effekter

Valium är ett receptbelagt läkemedel i bensodiazepin kategorin av droger. Ett varumärke för diazepam, Valium förstärker effekten av hjärnans kemiska gammaaminosmörsyra (GABA), som hämmar hjärnans aktivitet. Detta gör Valium användbart för många hygienkrav.

Anti-ångest


Valium är främst förskrivs på kort sikt för att lindra mild till måttlig ångest, nervositet och spänning. Det kan föreskrivas i låga doser så att folk känner sig mer lugn men fortfarande kan fungera effektivt i det dagliga livet.

Andra användningar


Läkare ordinera också Valium för många andra ändamål. Det är användbart för att lindra muskelspasmer, behandla negativa effekter under alkoholabstinens, sederande patienter före medicinska ingrepp och förhindra vissa typer av anfall.

Vanliga biverkningar


Många biverkningar är vanliga med Valium användning. Dessa inkluderar dåsighet, yrsel, trötthet, dimsyn, huvudvärk och förstoppning. Valium kan förvärra trångvinkelglaukom, och gravida kvinnor bör inte ta Valium eftersom det orsakar allvarliga fosterskador.

Beroendet


Valium kan vara vanebildande, särskilt om patienter tar den regelbundet i över två veckor. Människor med en historia av alkohol eller drogmissbruk kan behöva undvika att ta Valium.

Andnings Effects


Särskilt i högre doser, kan Valium ha depressiva effekter på andningsorganen. Det kan vara betydligt värre när du tar Valium med alkohol. Patienter bör inte använda Valium om de har sömnapné, astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom.


Articles Liés