Information om receptbelagda läkemedel

Receptbelagda läkemedel används rutinmässigt för att behandla en mängd medicinska tillstånd. Information om receptbelagda läkemedel finns på flera välrenommerade webbplatser som National Health Institute, Food and Drug Administration och Drugs.com. Om du har andra frågor eller funderingar kring ett visst receptbelagt läkemedel, kontakta din farmaceut eller läkare.

Funktion


Receptbelagda läkemedel är läkemedel endast tillgänglig med en läkares ordination. Receptbelagda läkemedel används för att behandla olika tillstånd.

Typer


Många typer av recept som läkemedel finns tillgängliga. Förskrivna receptbelagda läkemedel inkluderar antibiotika, smärtstillande, blodtryck mediciner, antivirala läkemedel och psykofarmaka.

Effekter


Alla receptbelagda läkemedel är avsedda att ha specifika effekter beroende på vilket tillstånd de används för att behandla. I de flesta fall receptbelagda läkemedel kan också orsaka biverkningar, som kan vara besvärande.

Överväganden


Innan du tar ett receptbelagt läkemedel, kan det vara till hjälp för att söka efter drogen på Food and Drug Administration webbplats för att leta efter negativa rapporter om medicinering. Du kan också slå upp receptbelagda läkemedel på drugs.com att läsa personliga recensioner om medicinen i fråga.

Varning


Receptbelagda läkemedel ska endast fattas av den person för vilken de ordinerats. Dessutom bör mediciner tas enligt anvisningar från din läkare.


Articles Liés