Sällsynta Blod Infektioner

Sällsynta blodinfektioner uppstår när sällsynta typer av bakterier in i blodomloppet och överskridande immunförsvaret. Hur infektionen kommer in i kroppen och dess symtom beror på den typ av bakterier som orsakar infektion. En vanlig orsak till blodförgiftning är ohälsosamma förhållanden; till exempel inte att tvätta händerna eller användning av icke-sterila verktyg i sjukhusmiljö. Generellt är blod infektion känd som sepsis eller septikemi. Sällsynta blodinfektioner är oftast svåra att behandla eftersom de kan vara resistenta mot antibiotika och har inte forskat så grundligt som mer vanliga infektioner.

Riskfaktorer


Medan vi alla är i riskzonen för en blodinfektion finns det några faktorer som ökar dess sannolikheten. Personer med undertryckta immunsystem, aids, hiv, äldre och barn är i riskzonen. De som återhämtar sig från en sjukdom eller skada, som bor i ohälsosamma förhållanden eller besöker orena sjukhus är också sårbara.

Acinetobacter


En av de sällsynta blodinfektioner som blir pressen på sistone är den som orsakas av Acinetobacter bakterier. Det har visat sig i de amerikanska soldater som har behandlats för skador i Europa och som sänts hem för återvinning. Denna speciella stam sprids snabbt på sjukhus intensivvårdsavdelningar och spridning är ofta förknippat med en frånvaro av handtvätt. Bakterierna kan också påverka kroppens vitala organ och deras förmåga att fungera.

Arcobacter butzleri


En annan ovanlig orsak till blodförgiftning är Arcobacter butzleri, som kan orsakas av obehandlat vatten och intag av smittat kött. Denna bakterie orsakar diarré, magont, feber, frossa och andra symptom. Det kan behandlas med antibiotika.

Andra symptom på Rare blodinfektioner


Det finns många andra typer av bakterier som kan orsaka blodförgiftning. Vanliga symptom att se upp för är feber, frossa, svullnad vid lederna, lågtryck och utslag blod.

Diagnos och behandling


Blod infektioner kan diagnostiseras med hjälp av sjukdomshistoria utvärdering, blododlingar, urinodlingar, röntgen och datortomografi. De är vanligtvis behandlas med antibiotika höga doserings att eliminera infektion och minska risken för andra komplikationer.


Articles Liés