Gift sumak Symptom

Poison Ivy, ek och sumak producera nästan identiska symtom som kan göra det svårt för en person utan medicinsk kunskap för att skilja dem åt. Utslagen som resulterar från kontakt med dessa växter orsakas av en allergisk reaktion till oljan inom dem.

Vanliga symptom


Klåda, rodnad eller röd strimma märken presenterar där anläggningen och huden rörd. Små bulor, blåsor och nässelfeber är typiska.

Blåsor


Vätskefyllda blåsor eller inte läcka får, och sällan blåsor fylls med blod. Blister läckage kommer inte sprida utslag på delar av kroppen som inte ursprungligen kommer i kontakt med växten.

Tidsram


Oftast kommer symptom mellan 12 och 48 timmar efter att huden och planen har kommit i kontakt med. Emellertid kan tidsramen varierar något.

Allvarliga symptom


Svåra allergiska reaktioner som kräver läkarvård inkluderar hudutslag eller svullnad runt ögonen, ansiktet eller genitalier, utsläpp av pus indikerar infektion eller ett område av utslag orsakar betydande obehag.

Tillstånd med liknande symtom


Skabb kan bältros och impetigo orsaka utslag som efterliknar ett gift sumak utslag. Insektsstick och allergisk reaktion mot kemikalier i hushållsprodukter kan också orsaka en liknande reaktion i huden.


Articles Liés