Vad är Clindamycin HCL används till?

Klindamycin hydroklorid är ett antibiotikum tillgängliga genom recept i en generisk form och under flera varunamn. På grund av potentiella allvarliga biverkningar, läkare väljer att skriva det bara i vissa specifika situationer.

Antibiotikaresistenta infektioner


Läkare ordinera klindamycin HCL för allvarliga infektioner som är resistenta mot andra antibiotika, såsom de som orsakas av vissa anaeroba bakterier.

Lungsjukdom


Clindamycin HCL är effektivt vid behandling av bakteriell lunginflammation orsakad av streptokocker, stafylokocker och Pneumocystis carinii. Den används också för att behandla andra typer av lunginfektioner.

Bihålor, öron och hud


Läkare ordinera klindamycin HCL för svår bihåleinflammation och öroninflammation. Hudinfektioner orsakade av anaeroba bakterier inklusive stafylokocker och streptokocker kan också behandlas med klindamycin HCL.

Kropps interiör Infektioner


Inner kroppsliga infektioner och inflammationer kan behandlas med klindamycin HCL. Dessa innefattar bakteriella infektioner i buken, äggledare, äggstockar och bäckenområdet.

Andra livshotande sjukdomar


Andra sjukdomar klindamycin HCL används för inkluderar mjältbrand, babesios, encefalit och malaria.

Penicillin Allergier


Läkare ordinerar även klindamycin HCL till människor med bakterieinfektioner som är allergiska mot penicillin och liknande läkemedel.


Articles Liés