Är Wood Dust cancerframkallande?

Trädamm är en biprodukt av skärande trä. Damm som samlar på trä kan också betraktas trädamm. Snickare har haft att göra med denna störning i århundraden. Många kemikalier har visat sig orsaka cancer. Att veta om trädamm har liknande egenskaper är viktigt för alla som arbetar med trä alls.

Är Wood Dust Cancerframkallande?


Trädamm har erkänts som cancerframkallande av Arbetarskyddsverket och det nationella institutet för arbetarskydd.

Vilka Cancer orsakar det?


Nasal och sinus hålrum, lungcancer, gastrointestinal cancer och andra cancerformer i halsen och luftvägarna har varit kopplade till trädamm.

Vem är i riskzonen?


Människor som skär trä vare sig för arbete eller för nöje, även snickare och trä fräsar, löper risk för trädamm-orsakade cancer. Människor med vedspisar kan också vara i riskzonen från att hantera sitt virke.

Undvikande


Folk bör undvika trädamm genom att alltid skära trä i så öppet område som möjligt, och bör alltid bära skyddsglasögon och en mun mask när du skär. Filtrering trädamm i en påse som samlar damm kan vara till hjälp.

Andra hälsoproblem


Trädamm kan också orsaka dermatit, allergiska reaktioner, andningsproblem, klåda, hudirritation och synproblem.


Articles Liés