Hur man hanterar ett barn som har svalt en Mothball

De flesta malkulor innehålla naftalen som en aktiv ingrediens. Naftalen är ett mycket giftigt ämne för människor och bör aldrig användas för något annat än mal kontroll i klädesplagg som förseglas. De möjliga effekterna av inhalering eller intag malkulor inkluderar njursvikt och leverskador. Lyckligtvis svälja en mothball är sällan dödlig.

Instruktioner


•  Behåll lugnet. Panik i någon situation som denna gör det verkar värre.

•  Ha barnets ålder, vikt och tillstånd till hands. Dessutom bestämma produkten och dess styrka om du har förpackningen.

•  Bestäm tid och belopp förtäring om möjligt. Denna information tillsammans med en beskrivning av symptomen hjälper läkaren avgöra behandlingen.

•  Ring American Association of Poison Control Centers (AAPCC) på 1-800-222-1222 för specifika instruktioner. När du ger mitt ovanstående information kan operatören erbjuda den bästa handlingsplan för att hantera situationen. AAPCC fungerar 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Centret ger utbildningsmaterial om gift förebyggande samt behandling.

•  Ta barnet till akuten om du inte kan kontakta din läkare eller AAPCC. Ta förpackningen från malkulor med dig för läkare där för att undersöka. Den typiska behandlingen för förgiftning är att köra en slang genom näsan till magen och tömma innehållet följt av placering av aktivt kol i magen för att absorbera giftet.

Tips


  • Det är också möjligt att svälja malkulor kan leda till kramper eller koma, särskilt om barnet är en diabetiker.

Articles Liés