Radicular neuropati Symtom

Radicular neuropati är kategoriserade i en grupp sällsynta sjukdomar som kallas hereditär sensorisk neuropati. Detta är allvarliga degenerativa nerv nervsystemet som löper i familjer och orsakas av genetiska mutationer, och neuropati kan utvecklas till total förlust av känsla i händer och fötter, eller till svår inflammation som så småningom leder till sår.

HSN-I


Den radicular neuropati kallas HSN-I orsakar kompletta sensoriska brister till smärta och temperatur, vanligen leder till lemlästa skador och sår i fingrar och tår, som sedan måste så småningom amputerade.

HSN-II


HSN-II radicular neuropati symtom börjar med inflammation och nedsatt känsel i fingrar och tår, med sår bildas. Brist på känsla tenderar att leda till att människor försumma de sår, vilket leder till behovet av amputation. Detta är en systemisk sjukdom som börjar i tidig barndom.

HSN-III


HSN-III radicular neuropati är närvarande vid födseln, och även har det primära symptom på oförmåga att känna smärta och temperatur i extremiteterna.

Ytterligare HSN-III Symtom


HSN-III har många fler symptom, bland annat förstoppning, diarré, kräkningar, dålig tillväxt, upprepade episoder av lunginflammation, krampanfall och många andra.

HSN-IV


HSN-IV radicular neuropati orsakar muskelsvaghet och atrofi, främst i benen och ibland i händerna.


Articles Liés