Back Pain Från Scheuermanns sjukdom

Scheuermanns sjukdom, även känd som Scheuer sjukdom, är en extremt sällsynt spinal handikapp. Mindre än 8 procent av USA: s befolkning har Scheuermanns sjukdom. Det är mer framträdande hos män och ofta orsakar ryggsmärtor.

Orsak till Back Pain


Tillbaka smärta orsakad av Scheuermann sjukdom beror på ryggraden s onormala framåt kurva. Smärtan är sannolikt att beskrivas som en värkande känsla.

Att minska smärta


Att vara försiktig kommer att bidra till att minska mängden ryggsmärta orsakad av Scheuermanns sjukdom. Om du har Scheuermann sjukdom undvika bära tunga bördor på ryggen och delta i ansträngande aktiviteter.

Långtidseffekter


På sikt värkande ryggsmärta orsakad av Scheuermanns sjukdom kan bli kroniska ryggsmärtor. Någon med Scheuermanns sjukdom kan också växa självmedveten om sin krökt utseende, som orsakas av ryggraden är onormal kurva.

Medicinering


Icke-steroida anti imflammatory läkemedel (NSAID) kan ge tillbaka smärtlindring från Scheuermanns sjukdom. Aspirin är ett vanligt NSAID.

Kirurgi


Kirurgi är en långsiktig lösning för att backa smärta som orsakas av Scheuermanns sjukdom. I operation läkarna sätta in en metallstav för att räta ut ryggraden.


Articles Liés