Nervskada smärtbehandling

Tre olika typer av nerver kontrollera kroppen; den första typen kontrollerar ofrivilliga åtgärder såsom hjärtfrekvens och blodtryck. Den andra typen kontrollerar rörelser och handlingar, medan den sista typen styr kroppens förmåga att känna smärta och känsla. Det finns många variabler som bidrar till skador på dessa nerver, och även om nervskada är ofta obotlig, kan den behandlas och smärtan hanteras.

Signifikans


Nerverna i kroppen spelar en viktig roll i allt du gör. Om nervskador inte behandlas och den medföljande smärtan inte kontrolleras, kan det på allvar minska en persons livskvalitet.

Typer


Det finns mer än 100 typer av nervskador som en person kan drabbas av. Varje typ av nervskada kommer att ha sin egen symptom, olika grader av smärta och behandlingsformer.

Orsaker


Många sjukdomar och tillstånd kan bidra till nervskador och smärtan det orsakar. Dessa tillstånd och sjukdomar inkluderar cancer, autoimmuna sjukdomar, motorneuronsjukdomar och diabetes.

Att behandla skick


Det första alternativet vid behandling av nervskada smärta är att behandla tillståndet. Detta kan inkludera att reglera blodsockret hos diabetiker eller använda sjukgymnastik för att lindra tryckskador på nerverna.

Mediciner


Nästa fas i nervskada smärta behandling är användningen av medicinen. Detta kan innefatta smärtstillande såsom Lortabs eller tricykliska antidepressiva.

Alternativa behandlingar


Homeopatiska metoder kan också vara effektiva vid behandling av smärta orsakad av nervskador. Vissa metoder som används är akupunktur, hypnos och meditation.


Articles Liés