Basala ganglierna & Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom är ett resultat av nervceller i basala ganglierna dör. De basala ganglierna är samlingar av nervceller som ligger djupt i hjärnan som hjälper muskelrörelser vara släta och samordnas.

Dopamin


Celler i de basala ganglierna kommunicera med andra celler i kroppen genom att sända signaler med hjälp av kemiska budbärare kallas neurotransmittorer. Huvud signalsubstans som de basala ganglierna använder är dopamin.

Döende celler


När cellerna i de basala ganglierna dör, är mindre dopamin produceras, som försvagar eller förstör de signaler som styr muskelrörelser. Personen med Parkinsons sjukdom förlorar långsamt förmågan att styra start, hastighet och jämnhet över sina rörelser och ofta utvecklar skakningar.

Orsak


Enligt den Penn State College of Medicine, orsaken till basala ganglierna celler dör inte är helt känd. Forskarna spekulerar att cellerna kan dö eller skadas av infektion, trauma, miljögifter, den kemiska MPTP (finns i vissa illegala droger) eller vissa läkemedel för behandling av psykos.

Förebyggande


Ingen väg är känd för att förhindra Parkinsons sjukdom.

Behandling


Parkinsons sjukdom har inget botemedel. Men läkemedel finns tillgängliga som kan förbättra rörligheten och hålla en person fungerar.


Articles Liés