Cerebral pares hos vuxna

Cerebral pares (CP), ett neurologi sjukdom som påverkar kroppens rörelser och muskelkoordination, utvecklas vanligtvis under graviditeten eller på grund av förlossningskomplikationer. Majoriteten av personer med cerebral pares leva till vuxen ålder.

Cerebral pares hos vuxna


Cerebral pares inte bli värre med tiden. Däremot kan CP leda till sekundära förhållanden såsom muskelspänning och inre spänning.

Intern Stress


Intern stress i samband med cerebral pares hos vuxna är kopplad till för tidigt åldrande organ. Organ, såsom hjärtat och lungorna, ålder snabbare eftersom en person med cerebral pares använder 3-5 gånger så mycket arbete på att manövrera runt än en vanlig människa. På grund av denna vuxna med CP kommer sannolikt att stöta på hygienkrav som normalt återfinns i 60 åringar med 40 års ålder.

Förebyggande åtgärd


Motion är mycket fördelaktigt att förebygga hälsoproblem orsakade av cerebral pares hos vuxna. På grund av de enorma skillnaderna i cerebral pares fall en allmän övning rutin är näst intill omöjligt att fastställa. Övningar rekommenderas från fall till fall.

Depression


På grund av den inre stress som orsakas av cerebral pares hos vuxna, är tre till fyra gånger större risk att utveckla depression CP befolkningen. En persons allmänna syn på livet kan bidra till att avgöra hur sårbara personen kommer att vara mot depression.

Hälsofrågor


Vuxna med CP bör regelbundet besöka läkare. Läkaren kan hjälpa övervaka hälsofrågor och upptäcka eventuella odiagnostiserade villkor.


Articles Liés