Asprin Biverkningar

Aspirin är en av de äldsta smärtstillande fortfarande finns på marknaden. Den är mest känd för sina smärtlindrande egenskaper, fördelar för hjärtat och som en feber reducering.

De flesta vanliga biverkningar


Aspirin kan vara svårt på magen. Enligt Dione, en medicin ledningssystem som används av sjukhus, kan acetylsalicylsyra användare upplever epigastriskt nöd, buken obehag eller smärta, gastriska slemhinneskada illamående och kräkningar.

Kardiovaskulära effekter


Bröstsmärta, kammar ektopi, överledningsrubbningar, och lågt blodtryck har alla rapporterats som biverkningar av ASA-behandling.

Dermatologiska biverkningar


Stevens-Johnsons syndrom (en potentiellt livshotande hudsjukdom), skadliga hudutslag och skrynkling av palmer har rapporterats.

Potentiellt allvarliga biverkningar


Mer allvarliga biverkningar är gastrointestinala blödning, magsår, perforering, tunntarms enteropathy och esofagus sår.

FDA varning


FDA utfärdade en varning 2006 om användningen av låga acetylsalicylsyra dosen (81 mg) med ibuprofen. Man tror att de ibuprofen blockerar de positiva effekterna av att ta acetylsalicylsyra för hjärtat. Patienter som tar låg dos acetylsalicylsyra bör diskutera detta med sin läkare.


Articles Liés