Nerontin för fibromyalgi behandling

Neurontin (gabapentin) är ett receptbelagt läkemedel som används för behandling av krampsjukdomar och neuropatisk smärta. Det är allmänt föreskrivs för behandling av fibromyalgi.

Dosering


Gabapentin finns i 100, 300 och 400 mg kapslar, 600 och 800 mg tabletter och som oral lösning. Maximal rekommenderad daglig dos är 1800 mg, tas som 600 mg tre gånger under dagen.

Interaktioner


Antacida minskar effekten av gabapentin genom att sänka nivåerna som absorberas in i blodströmmen. Rådgör med din farmaceut eller läkare om eventuella andra potentiella läkemedelsinteraktioner.

Biverkningar


Vanliga biverkningar är trötthet, dåsighet, yrsel, synförändringar, viktökning, muntorrhet, uttorkning, heshet, förvirring och depression.

Varningar


Gabapentin bör inte tas under graviditeten, eftersom det då kan orsaka allvarlig skada på fostret. Gabapentin kan öka risken för självmordstankar, självmordsförsök och självmord, så ytterligare övervakning av symptom är nödvändig vid förskrivning av gabapentin till en individ med en historia av psykisk sjukdom.

Funktion


Gabapentin minskar smärta och förbättrar sömnen för personer som lider av fibromyalgi. Den exakta orsaken till att denna medicinering är effektiv är inte känd.


Articles Liés